צרו קשר

מזכירות התוכנית: בניין מדעי הרוח, חדר 4606
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883759
דוא"ל: limorp@savion.huji.ac.il