Table of Contents

ראש התוכנית: ד"ר ריימונד ליכט
rwleicht@mail.huji.ac.il

מזכירת התוכנית: גב' לימור אלון
limorp@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883759
חדר 4606, בניין מדעי הרוח
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

על אודות

באוניברסיטה העברית קיימת מסורת ארוכה של מחקר והוראה בפילוסופיה והיסטוריה של המדע. כבר משנות ה-50' וה-60' של המאה העשרים הורו תחומים אלה באוניברסיטה פרופסור יהושע בר-הלל ופרופסור שמואל סמבורסקי, אשר קנו לעצמם שם בינלאומי במחקריהם. בשנות ה-70' הוקמה התוכנית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה למדעי הטבע, וכעשור לאחר מכן היא אורגנה מחדש כתוכנית בין תחומית ובין פקולטאית המעוגנת בפקולטה למדעי הרוח. מספר ומגוון העוסקים בתחומים השונים של ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע, בתוכנית ובאוניברסיטה בכלל, התרחב בשנים האחרונות, ונכללים בו פילוסופיה של מדעי החיים ומדעי החברה.

בתוכנית כ-15 תלמידי דוקטורט, ומספר דומה של תלמידים לתואר מוסמך. לצד הלימודים המתקדמים מציעה התכנית חטיבה במסגרת לימודי התואר הראשון.

התכנית מציעה לתלמידיה התמחות במגוון של תחומים, וביניהם: יסודות פילוסופיים של הפיזיקה המודרנית; יסודות פילוסופיים של הביולוגיה המודרנית; היסטוריה של המדעים בעת העתיקה, בימי הביניים ובעת החדשה; היסטוריה של הרפואה; פילוסופיה של מדעי החברה ומדעי האדם. חקירה אפיסטמולוגית של המדע וחקירה מטאפיזית של המדע.

התכנית מארחת מדי שבועיים את הסמינר הבינתחומי, ובו מרצים חוקרים ישראלים ואורחים מחו"ל על חידושים במחקר בתחומי התכנית. בנוסף לכך, מתקיימות קבוצות דיון ומחקר, בפילוסופיה של הפיזיקה ובפילוסופיה של הביולוגיה, ובפילוסופיה של הנפש ומדעי הקוגניציה. באלה משתתפים חוקרים מכל האוניברסיטאות בארץ ואורחים מחו"ל. תלמידי התכנית מוזמנים להשתתף בדיוניהן של קבוצות אלה.

התכנית נהנית ממשאבי מחקר נרחבים המצויים באוניברסיטה העברית ובמוסדות הקשורים אליה, ובין השאר:

  1. ספריות האוניברסיטה
  2. הספרייה הלאומית
  3. ארכיון איינשטיין הנמצא בספרייה הלאומית
  4. אוסף ניוטון שבספרייה הלאומית
  5. אוסף כתבי היד של הספרייה הלאומית
  6. ספריית אדלשטיין למחקר בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע


לצד התוכנית פועל מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרפואה, אשר מארח חוקרים בכירים מחו"ל ועמיתי פוסט-דוקטורט מדי שנה בשנה.

לתכנית קשרי מחקר ושיתופי פעולה עם מוסדות אחרים, כגון מוסד ואן ליר ומכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדע באוניברסיטת תל אביב. המוסדות מנהלים יחדיו את קולוקוויום בר-הלל, אליו מגיעים מדי שנה מיטב החוקרים מכל העולם כדי להרצות ולשוחח עם החוקרים והתלמידים בארץ, וכן את התכנית הבינאוניברסיטאית בהיסטוריה ופילוסופיה של מדעי החיים, המתקיימת בתמיכת יד הנדיב והקרון למדעי הרוח.