משאבי מחקר

התוכנית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע נהנית ממשאבי מחקר נרחבים המצויים באוניברסיטה העברית ובמוסדות הקשורים אליה. על משאבים אלה נמנים:

  1. ספריות האוניברסיטה
  2. הספרייה הלאומית
  3. ארכיון איינשטיין הנמצא בספרייה הלאומית
  4. אוסף ניוטון שבספרייה הלאומית
  5. אוסף כתבי היד של הספרייה הלאומית
  6. ספריית אדלשטיין למחקר בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע