סגל התוכנית

ד"ר ארנון לוי

ארנון לוי
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 5512. שעת קבלה: יום ג', 11:00-10:00, או בתיאום מראש

אני מתעניין בהסבר והבנה במדע, בייחוד במערכות מורכבות בעולם החי. אני עוסק בנושאים אלה "מלמעלה" ו"מלמטה", כלומר הן מזוויות מושגיות-תיאורטיות (מהו הסבר, כיצד מושגת הבנה, מהם הכלים העומדים בפני המדע בבואו לפענח את מסתרי החיים?) והן בהינתן שאלות קונקרטיות על תופעות מדעיות מסוימות, בייחוד בביולוגיה של התא ובחקר המוח.

בשנים האחרונות כתבתי על בדיון ודמיון במדע, ועל הקשר שלהם להסבר - למשל עסקתי לא מעט במטפורת המכונה במדעי החיים, ובשאלות על מידע ותקשורת בתוך הגוף החי.

כמו כן יש לי עניין בקשרים המורכבים בין ביולוגיה וחברה, בפרט בין תורת האבולוציה והמוסר האנושי.