סגל התוכנית

פרופ' ימימה בן מנחם

ימימה בן מנחם
פרופסור אמריטה
קמפוס גבעת רם, מרכז אדלשטיין, בניין לוי, חדר 323. קבלה בתיאום מראש

תחום עבודתי העיקרי הוא הפילוסופיה של המדע, ובפרט, הפילוסופיה של הפיסיקה המודרנית.

תחומים נוספים: פילוסופיה של ההיסטוריה, פרגמטיזם אמריקאי ומספר מדענים והוגים שעסקתי בכתביהם: ניוטון, פואנקרה, איינשטיין, שרדינגר, קויין, פטנם, פוקו.

נושאים מרכזיים בעבודתי הם אמת וסיבתיות. שאלת קיומה של אמת אובייקטיבית הובילה אותי לעסק בעמדה הריאליסטית ובחלופותיה, למשל, העמדה הקונבנציונליסטית, אשר לה הקדשתי ספר בשם CONVENTIONALISM. בעבודתי הנוכחית אני עוסקת במשפחה של מושגים סיבתיים ובקשרים ביניהם. משפחה זו כוללת בין היתר את המושגים הבאים: דטרמיניזם, לוקליות, סימטריות, חוקי שימור ועקרונות וריאציה. לדיון בסיבתיות יש השלכות על נושאים קרובים כגון הסבר, רדוקציה, חופש הפעולה.