סגל התוכנית

ד"ר עתניאל דרור

עתניאל דרור
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 5510. קבלה בתיאום מראש, בקמפוס ההר הצופים או עין-כרם

בעל שני תוארי דוקטור - ברפואה ובהיסטוריה. ראש הקתדרה לאנתרופולוגיה רפואית על-שם וילבוש במדור להיסטוריה של הרפואה בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. מתמחה בהיסטוריה של מדעי החיים המודרניים במערב. פרויקט המחקר האחרון שלו התמקד בהיסטוריה של החקר המדעי של הרגשות במאות ה-19 וה-20. ספרו, Blush, Flush, Adrenalin: Science, Modernity and Paradigms of Emotions, 1850-1940, נמצא בשלבי רוויזיה ל-University of Chicago Press. המחקר החדש שלו מתמקד בהיסטוריה של החקר המדעי-מוחי של "עונג", "תגמול" ו-affective neuroscience לאחר מלחמת העולם השנייה. מלמד ומנחה סטודנטים/יות בפקולטה לרפואה, בפקולטה למדעי הרוח ובבית הספר לרפואה וטרינרית.

בין פרסומיו:

Esther Cohen Leona Toker, Manuela Consonni, Otniel E. Dror (eds.), Knowledge and Pain (Brill, 2012)

Otniel E. Dror, Bettina Hitzer, Anja Laukötter, and Pilar León-Sanz (eds.), History of Science and the Emotions, forthcoming (University of Chicago Press, 2016).

וכן מאמרים ב- .Isis, Social Research, Science in Context, Emotion Review, Configurations