סגל התוכנית

פרופ' רות גלזנר

רות גלזנר
פרופסור אמריטה
קמפוס גבעת רם, מרכז אדלשטיין, בניין לוי, חדר 323. קבלה בתיאום מראש

אני עוסקת בתולדות המדע בימי הביניים באירופה, בעיקר בתולדות הפיסיקה והמתמטיקה, ובמידה מועטה יותר גם בתולדות האסטרונומיה.

חיברתי את הספרים הבאים:

 

1. ויכוח מדעי-פילוסופי במאה הי"ד, הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות, 1998.

2. Averroes' Physics, Oxford UP, 2009.

3. Gersonides: A Portrait of a Fourteenth-Century Philosopher-Scientist, Oxford UP, 2015.

 ובימים אלה בימים אני עובדת על השלמתו של ספר רביעי (ביחד עם אבינעם ברנס):

4. Alfonso's The Rectifying of the Curved: An Enigmatic Geometrical-Philosophical book from the Fourteenth Century. 

 

כמו כן, בשיתוף עם עופר אליאור ונעמי ארדי, אני עוסקת כעת בפרויקט העוסק בתרגומים העבריים של ספר היסודות לאוקלידס בימי הביניים. פרויקט זה ממומן על ידי הקרן הלאומית למדעים.