סגל התוכנית

ד"ר ריימונד ליכט

ריימונד ליכט
ראש התוכנית;
מרצה בכיר ע"ש בקנרות
קמפוס הר הצופים, בניין רבין, חדר 1208. קבלה בתיאום מראש
02-5883561

חוקר של ההיסטוריה של המדעים בעת עתיקה ובימי הביניים בתרבות היהודית, הערבית-מוסלמית והלטינית. חוקר ההגות יהודית בימי הביניים ושל הקבלה הנצרית (יוהנס רייכלין). מנהל אקדמי של פרויקט המחקר PESHAT IN CONTEXT על טרמינולוגיה פילוסופית ומדעית בעברית של ימי הביניים (בשיתוף פעולה עם גוזפה וולטרי, המבורג). עורך כתב העת "מחקרי ירושלים במחשבת ישראל" (עם בנימין בראון).

רשימת פרסומים

ספרים

Verzeichnis der Hebraica in der Bibliothek Johannes Reuchlins, in Zusammenarbeit mit W. v. Abel, Ostfildern 2005 [Thorbecke, Pforzheimer Reuchlinschriften 9].

Astrologumena Judaica. Untersuchungen zur Geschichte der astrologischen Literatur der Juden, Tübingen 2006 [Mohr Siebeck, TSMJ 21].

עורך ספרים

Johannes Reuchlin – Werke II.1. De Arte Cabalistica, edited by Widu-Wolfgang Ehlers, Fritz Felgentreu and Reimund Leicht (Hebrew text), Stuttgart-Bad Cannstatt 2010. 

Studies in the History of Culture and Science. A Tribute to Gad Freudenthal,  edited by R. Fontaine, R. Glasner, R. Leicht and G. Veltri, Leiden/Boston 2011.

Studies on Steinschneider – Moritz Steinschneider and the Emergence of the Science of Judaism in Nineteenth-Century Germany, edited by R. Leicht and G. Freudenthal, Leiden/Boston 2012.

Envisioning Judaism. Studies in Honor of Peter Schäfer on the Occasion of his Seventieth Birthday, edited by Ra’anan Boustan, Klaus Herrmann, Reimund Leicht, Annette Yoshiko Reed, and Giuseppe Veltri, Tübingen: Mohr Siebeck, 2013.

 

מאמרים נבחרים

“Johannes Reuchlin’s Lost Polemical Manuscript and the Archetype of the Nizzahon Vetus – A Reconstruction,” in R. Boustan et. al. (eds.),  Envisioning Judaism, Tübingen 2013, pp. 1285-1308.

“Major Trends in Jewish Cosmology”, in R. Bustan/M. Himmelfarb/P. Schäfer (eds.), Hekhalot Literature in Context: From Byzantium to Babylonia, Tübingen 2013, pp. 245-278.

“The Reception of Astrology in Medieval Ashkenazi Culture”, in Aleph: Historical Studies in Science and Judaism 13 (2013), pp. 201-234.

“Observing the Moon: Astronomical and Cosmological Aspects on the Rabbinic New Moon Procedure”, in Sacha Stern et al. (eds.), Time, Astronomy an Calendars in Jewish Tradition, Leiden 2014, pp. 27-39.