Table of Contents

יועץ לימודים

צרו קשר

מזכירות התוכנית: בניין מדעי הרוח, חדר 4606
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883759
דוא"ל: limorp@savion.huji.ac.il

חטיבה בתואר בוגר

במסגרת הלימודים לתואר בוגר באוניברסיטה העברית, ניתן ללמוד חטיבה בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים במסגרת לימודי תואר במדעי הרוח, או תואר במדעי הטבע.

חטיבה לתלמידי מדעי הרוח לתואר בוגר

מטרת החטיבה להעשיר את השכלתם, אופקיהם ודמיונם של סטודנטים בכל הפקולטות, ולאפשר להם לחשוב באופן ביקורתי על המדע ותולדותיו. החטיבה מוצעת כבר כמה שנים בקמפוס הר הצופים וקולטת מספר רב של תלמידים.

הקורסים המוצעים ללימוד בחטיבה מקורם בשלושה תחומים: מבוא למדע, היסטוריה וסוציולוגיה של המדע ופילוסופיה של המדע. חלק מן הקורסים ייחודיים לתוכנית, וחלקם קורסים הנלמדים בחוגים שונים ומוצעים במסגרת החטיבה, לרשימת הקורסים לחצו כאן.

פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר של התכנית הרב תחומית.

חטיבה לתלמידי מדעי הטבע

החטיבה בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע מציעה מדי שנה מגוון רחב של קורסים העוסקים ביסודות המושגיים של המדעים השונים, בתולדות המדע בתקופות שונות ובקשרים בין המדעים לשאלות חברתיות ולתחומי תרבות אחרים. רשימת הקורסים בחטיבה