Table of Contents

יועץ לימודים

צרו קשר

מזכירות התוכנית: בניין מדעי הרוח, חדר 4606
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883759
דוא"ל: limorp@savion.huji.ac.il

תואר מוסמך

התכנית מציעה לתלמידיה מגוון תחומי התמחות, ובהם: הפילוסופיה של הפיזיקה, לרבות הפילוסופיה של תורת הקוונטים ושל המכניקה הסטטיסטית;  הפילוסופיה של הביולוגיה, לרבות קשרים בין מדעי החיים ומדעי החברה והאדם; האפיסטמולוגיה והמטפיזיקה של המדע; ההיסטוריה של המדעים בכל התקופות; הפילוסופיה וההיסטוריה של הרפואה. לצורך כך נהנית התכנית ממשאבי מחקר עשירים וממגוון חברי סגל הזמינים להנחיה. לתלמידי התואר השני מוצעים קורסים במגוון תחומים, המותאמים לצורכי התלמידים.

רשימת הקורסים