Table of Contents

צרו קשר

מזכירות התוכנית: בניין מדעי הרוח, חדר 4606
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883759
דוא"ל: limorp@savion.huji.ac.il

מלגות ופרסים

פרס בר הלל

קרן בר הלל והתכנית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע באוניברסיטה העברית מעניקות מדי שנה פרס על-שם יהושע בר הלל, לסטודנט/ית מצטיינ/ת בתחום ההיסטוריה או הפילוסופיה של המדע.

מלגות מטעם מרכז אדלשטיין

מרכז אדלשטיין מספק מלגות לתלמידי מחקר בתארים השונים. הודעה על מלגות אלה מתפרסמת מדי שנה ברשימות התפוצה של המרכז ובאתר. לפרטים ניתן לפנות למזכירות המרכז.

התוכנית הבין-אוניברסיטאית

התכנית הבין-אוניברסיטאית להיסטוריה ולפילוסופיה של מדעי החיים, המציעה מלגות מלאות לתלמידי דוקטור מצטיינים. תכנית זו מתקיימת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות תל אביב ובר-אילן, ובתמיכת קרן מדעי הרוח של יד הנדיב, ומכון ון ליר. לפרטים ניתן לפנות לארנון לוי.

מלגות נוספות במאגר המלגות הכללי של האוניברסיטה

קולות קוראים לסטודנטים במדעי הרוח